cover

Sebastian Brandt - Serenade (Onova & Sebastian Brandt Remix)


Trackname / Key / BPM / Publish date Artists, Remixers / Label
138 bpm, 10A / B minor, 2009-03-02, Trance, 2   4

Tracks in release Serenade

# Trackname / Key / BPM / Publish date Artists, Remixers / Label
1 129 bpm, 10A / B minor, 2009-03-02, Trance, 1   4
2 138 bpm, 10A / B minor, 2009-03-02, Trance, 2   4
3 137 bpm, 10A / B minor, 2009-03-02, Trance, 0   4
4 129 bpm, 1B / B major, 2009-03-02, Trance, 0   4

Recommendations

# Trackname / Key / BPM / Publish date Artists, Remixers / Label
1 138 bpm, 5B / Eb major, 2012-03-19, Trance, 64   1   2
2 93 bpm, 11B / A major, 2012-04-09, Trance, 43   1   3
3 138 bpm, 7A / D minor, 2012-04-09, Trance, 39   1   1
4 136 bpm, 9A / E minor, 2012-04-02, Trance, 22   1   2
5 134 bpm, 5A / C minor, 2012-04-02, Trance, 13   1   4
6 138 bpm, 10A / B minor, 2012-04-02, Trance, 12   1   3
7 138 bpm, 5B / Eb major, 2012-04-09, Trance, 10   1   2
8 138 bpm, 2A / Eb minor, 2012-04-09, Trance, 6   1   2
9 128 bpm, 5A / C minor, 2009-09-28, Trance, 2   1   2
10 140 bpm, 11A / F# minor, 2012-02-22, Trance, 2   1   4
11 128 bpm, 8A / A minor, 2009-07-13, Trance, 1   1   10
12 138 bpm, 8B / C major, 2009-09-21, Trance, 1   1   3
13 140 bpm, 2B / F# major, 2009-10-05, Trance, 1   1   6
14 140 bpm, 3A / Bb minor, 2009-09-28, Trance, 1   1   5
15 138 bpm, 7B / F major, 2008-11-21, Trance, 1   1   5
16 135 bpm, 12A / Db minor, 2009-06-23, Trance, 1   1   2

Charts

Artist Title Genres Publish date
Mr Carefull April 2012 Trance 2012-04-11
Elite Electronic - Trance & Progressive Chart Trance 2009-10-30
Please wait...