cover

MaRLo - Evolution (Original Mix)


Trackname / Key / BPM / Publish date Artists, Remixers / Label
132 bpm, 11B / A major, 2012-03-26, Trance, 6   6

Tracks in release Megalodon E.P.

# Trackname / Key / BPM / Publish date Artists, Remixers / Label
1 135 bpm, 10A / B minor, 2012-03-26, Trance, 45   6
2 132 bpm, 11B / A major, 2012-03-26, Trance, 6   6
3 132 bpm, 10A / B minor, 2012-03-26, Trance, 3   6
4 135 bpm, 10B / D major, 2012-03-26, Trance, 1   6
5 132 bpm, 10B / D major, 2012-03-26, Trance, 0   6
6 132 bpm, 11A / F# minor, 2012-03-26, Trance, 0   6

Recommendations

# Trackname / Key / BPM / Publish date Artists, Remixers / Label
1 132 bpm, 5A / C minor, 2012-03-19, Trance, 11   3   1
2 128 bpm, 2A / Eb minor, 2012-03-26, Trance, 275   2   4
3 130 bpm, 7A / D minor, 2012-04-09, Trance, 166   2   2
W&W
4 131 bpm, 3A / Bb minor, 2012-04-02, Trance, 54   2   4
5 128 bpm, 7B / F major, 2012-03-05, Progressive House, 385   1   1
6 129 bpm, 3A / Bb minor, 2012-04-09, Trance, 98   1   2
7 140 bpm, 9B / G major, 2012-03-12, Trance, 91   1   1
8 130 bpm, 3A / Bb minor, 2012-03-26, Trance, 85   1   2
9 132 bpm, 8B / C major, 2012-04-09, Trance, 84   1   2
10 132 bpm, 10A / B minor, 2012-03-19, Trance, 68   1   1
11 128 bpm, 6A / G minor, 2012-03-19, Trance, 66   1   6
12 130 bpm, 2A / Eb minor, 2012-03-19, Trance, 63   1   1
13 126 bpm, 12A / Db minor, 2012-03-05, Tech House, 56   1   2
14 128 bpm, 7A / D minor, 2012-02-16, Progressive House, 55   1   5
15 135 bpm, 10A / B minor, 2012-03-26, Trance, 45   1   6
16 125 bpm, 8A / A minor, 2012-03-26, Tech House, 42   1   2
17 130 bpm, 3A / Bb minor, 2012-03-26, Trance, 41   1   1
18 126 bpm, 11B / A major, 2012-04-05, Techno, 39   1   4
19 132 bpm, 11A / F# minor, 2012-04-16, Trance, 29   1   1
20 128 bpm, 3A / Bb minor, 2012-03-26, Trance, 23   1   1
21 132 bpm, 2A / Eb minor, 2012-04-16, Trance, 21   1   8
22 127 bpm, 7A / D minor, 2012-03-05, Techno, 15   1   2
23 131 bpm, 1A / Ab minor, 2012-04-09, Trance, 14   1   3
24 135 bpm, 11A / F# minor, 2011-12-19, Trance, 13   1   6
25 130 bpm, 5B / Eb major, 2012-03-12, Trance, 13   1   6
26 130 bpm, 9A / E minor, 2011-12-19, Electro House, 13   1   13
27 134 bpm, 8A / A minor, 2012-04-16, Trance, 12   1   4
28 132 bpm, 12A / Db minor, 2011-08-15, Trance, 12   1   2
29 128 bpm, 9A / E minor, 2012-03-26, Trance, 10   1   3
30 126 bpm, 5A / C minor, 2012-03-26, Tech House, 9   1   2
31 127 bpm, 11B / A major, 2012-04-10, Trance, 8   1   4
32 134 bpm, 8A / A minor, 2012-04-02, Trance, 8   1   2
33 130 bpm, 9A / E minor, 2012-02-20, Trance, 7   1   2
34 126 bpm, 11B / A major, 2012-03-08, Tech House, 6   1   4
35 135 bpm, 4B / Ab major, 2012-02-27, Trance, 3   1   2
36 130 bpm, 11A / F# minor, 2006-04-24 (2006-06-24), Trance, 3   1   8
37 136 bpm, 7A / D minor, 2000-03-20, Trance, 3   1   5
38 132 bpm, 12A / Db minor, 2012-03-30, Trance, 3   1   15
39 134 bpm, 5A / C minor, 2012-04-16, Trance, 2   1   4
40 135 bpm, 10A / B minor, 2012-03-16, Trance, 1   1   3
41 134 bpm, 12B / E major, 2012-03-09, Trance, 1   1   2
42 132 bpm, 7B / F major, 2012-03-20, Trance, 1   1   1
43 136 bpm, 1B / B major, 2012-02-13, Trance, 1   1   1
44 128 bpm, 5A / C minor, 2011-09-04, Trance, 1   1   3
45 134 bpm, 2A / Eb minor, 2012-02-20, Trance, 1   1   4
46 138 bpm, 4B / Ab major, 2011-11-21, Trance, 1   1   3

Charts

Artist Title Genres Publish date
Juliet Star Rayne The Trance Bird's Chart Trance 2012-04-22
Stuart Ferguson April Chart Trance 2012-04-17
SeeOSee SeeOSee's Top 10 April Chart Trance 2012-04-16
DJ Mattc DJ Mattc Banging Anthems Trance, Progressive House, Electro House 2012-04-15
Bilal El Aly March 2012 Chart Trance 2012-04-14
nemic April Charts Techno, Trance, Tech House, Progressive House 2012-04-07
Please wait...